Skip to main content
All CollectionsIntegrationsShoptet Hungary
Doménnév hitelesítése a Shoptet-en
Doménnév hitelesítése a Shoptet-en

A másodrendű doménnév/subdoménnév és a trackelő domén hitelesítése a Shoptet.cz-en

Marek Szwed avatar
Written by Marek Szwed
Updated over a week ago

Mire szolgál a doménnév hitelesítése, valamint mi a különbség a küldő másodrendű doménnév és a subdoménnév között, itt megtudhatja.

A doménnév hitelesítése a "Shoptet-ben":

1. Jelentkezzen be fiókjába és lépjen be a Beállítások / Hosting / DNS szekcióba

2. 2 (vagy 3) bejegyzést kell bevinni --> a küldő (1 vagy 2 bejegyzés)
és trackelő (1 bejegyzés) doménnevet hitelesíti:

a) subdoménnév/harmadrendű doménnév (pl. mail.azondomenneve.hu) CNAME bejegyzés segítségével

VAGY

másodrendű doménnév (pl. azondomenneve.hu) DKIM szövegbejegyzés (TXT) segítségével


b) trackelő domén (célja a mailingjéből történő átkattintások gyűjtése / hitelesítését követően felváltja őt a kiinduló trackelő doménünk, így mailingje még megbízhatóbbnak hat a fogadó szerver számára) CNAME bejegyzés segítségével


1a) A harmadrendű doménnév esetében:

 • Adjon hozzá CNAME bejegyzést:
  domén: újdonságok
  (az újdonságokat felcserélheti mailing/mail/news stb. tetszés szerint)
  céldomén: sparkpostmail.com
  mentse el és várja meg a bejegyzés étírását

 • A subdoménhez adjon hozzá még egy új szövegbejegyzést (TXT), konkrétan DKIM bejegyzést, amely a subdoménhez digitális aláírást csatol és nagyobb legitimitást ad az e-mailnek. Ezt a bejegyzést az alábbi módon hozhatja létre:

  domén: ecomail._domainkey.ujdonsagok (a subdoménnek választott név szerint)
  text: v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB

1b) A másodrendű doménnév esetében:

 • Hozzon létre új szöveg (TXT) DKIM-t:
  domén: ecomail._domainkey
  text: v=DKIM1; k=rsa; h=sha256; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC0diuxLOeJJuRRu6v4Xnau70JIEEFGnkiiu6PK3i+1pGKyoLOyJFzk+Ah8zRoujJSzv95nxtDYERVpGxfgu+JXkV3ZDJucMkd/SxKIQ8pJ0Uk1MKKkUFnYgvOxW5Umq8VNpstZZfjhCRcYgb1Iw+oFabBbfShIM98yuaN7Q7KKcQIDAQAB


2) A trackelő doménnek:

 • Adjon hozzá CNAME bejegyzést:
  domén: track
  céldomén: spgo.io
  mentse el és várja meg a bejegyzés átírását.

A bejegyzések átírását követően adja meg Ecomail fiókjában a "domének" szekcióban (a fiókkezelő alatt) a hitelesített doméneket: a küldőbe pl. újdonságok.azondomeneve.hu,
a trackelőbe track.azondomenneve.hu

Kattintson a "DNS beállítások ellenőrzése"-re. Egyes hostingok esetében a bejegyzés elmentése akár 48 órán át is tarthat.
A bejegyzés megfelelő módosítása és átírása esetén a domének és jelzőfényeik zölden világítanak.

Ezt követően a kiválasztott küldő doméneknél, amelyeknél ez a trackelő domén a hostingban be van állítva, kattintson a jobb oldali kis nyílra és a "trackelő domén beállítása"-ra.

Válassza ki a listán a hozzáadott hitelesített trackelő domént és erősítse meg a kiválasztását.

1.

2.

Ezáltal megtörténik a domének párosítása.

Amennyiben nem sikerült a bejegyzéseket módosítani/a doméneket hitelesíteni, felveheti a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.


Did this answer your question?